JOGI NYILATKOZAT


A felhasználó azzal, hogy belép a www.penthe.landrover.hu weboldalra (a továbbiakban "Weboldal"), elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy igénybe vevője a Társaság által kínált szolgáltatások egyikének sem.

A Társaság fenntartja a jogot a jelen nyilatkozat egyoldalú módosítására. A Társaság a nyilatkozat mindenkor hatályos változatát a Weboldalon elérhetővé teszi.

A Weboldalon található minden tartalom jogosultja:

Név: Penthe Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 8.
Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 02-09-066462
Telefon: +36 (72) 539-500
E-mail: landrover.pecs@pentheautohaz.hu

A Weboldalon található tartalom a Társaság kizárólagos szellemi tulajdona.

A Társaság fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Weboldal tartalmát nemzetközi és magyar szerzői jogi, szabadalmi, és egyéb jogszabályok védik. A Weboldal jogosulatlan felhasználása büntető -és polgári jogi következményeket von maga után.

A Társaság a Weboldalon található tartalom kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú megtekintését, valamint a Társaság által elérhetővé tett tartalmak letöltését engedélyezi a felhasználók számára, azzal a feltétellel, hogy a felhasználó az eredeti tartalmakat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A Weboldalon található tartalmakat, vagy azok bármely részét a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánossághoz közvetíteni, nyilvánosság számára elérhetővé tenni vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

A Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy bármely részének (például szöveg, grafika, védjegy, fotó, audio- vagy videó hanganyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) saját célú felhasználása, feldolgozása és értékesítése.

A Weboldalon megjelenített bármely tartalom részletét idézni csak a Weboldalra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben lehet, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti tartalmat és köteles a Weboldalra, mint forrásra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.

A www.britishmotors.hu domainnév szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - hivatkozás kivételével - kizárólag a Társaság előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A Társaság kizárja a Weboldal és az azon található tartalmak használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő felelősséget, korlátozás nélkül, ideértve az elmaradt haszonból származó, adatok elvesztéséből származó károkat is.